Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

elektriska diagrammen och Finnish translation examples

Transformatorstationens märkdata och ställverksdata anges i de elektriska diagrammen och skissdiagrammen samt i materialet som tillhandahålls med utrustningen (placerad ...

Muuntamon nimellistiedot ja kojeistotiedot on esitetty sähkökaavioissa ja layoutkaaviossa sekä laitteiston mukana tulevissa materiaaleissa (sijaitsevat muuntamossa dokumentti-taskussa).

Load More
taket på plats Finnish translation examples

Transformatorstationen HEKA1VM315-1 lyfts i ett stycke med taket på plats.

Puistomuuntamo HEKA1VM315-1 nostetaan yhtenä kappaleena katon ollessa paikoillaan.

Transformatorstationen transporteras från fabriken med taket på plats.

Muuntamo kuljetetaan tehtaalta katon ollessa paikallaan.

Load More
yta asfalt betong Finnish translation examples

När man temporärt placerar taket på en fast yta (asfalt, betong, etc.) måste träbalkar placeras under de ...

Asennettaessa katto tilapäisesti kiinteälle pinnalle (asfaltti, betoni tms.) tulee katon alle sijoittaa puupalkit esim.

Load More
vara förberett på Finnish translation examples

Ett jordningssystem för installation bör också vara förberett på plats, och vara anslutet till huvudjordningsskenan i elunderstationen.

Samoin täytyy sijaintikohteessa tehdä valmistelutyöt muuntamon maadoitusjärjestelmän osalta, joka liitetään sähköaseman päämaadoitus-kiskoon.

Load More
rätt plats när Finnish translation examples

Se till att den vänstra dörrens spärrhakar är på rätt plats när dörrarna låses.

Varmista, että vasemmanpuoleisen oven salvat asettuvat oikein, kun muuntamon ovet lukitaan.

Load More
mekaniskt och borstas Finnish translation examples

Ledarna till de skalade aluminiumkablarna måste rengöras mekaniskt och borstas.

Kuoritun alumiinikaapelin johtimet tulee puhdistaa mekaanisesti ja harjata.

Load More