Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

klicka på knappen English translation examples

- Klicka knappen Lägg till alla för att lägga till en eller flera formulärmallsfiler som sparats i sk ...

- Click the Add button or the Add All button to add one or more overlay files saved on the printer to the overlay list in the driver.

- Klicka knappen Hantera formulärfil för att öppna dialogrutan Hantering av formulärmallsfiler.

- Click the Manage Form File Button to open the Overlay File Management dialog box.

Load More
Kontrollpanel English translation examples

*Om det är ett domännamn, kontrollera att DNS-serverns information har angetts på Huvudmeny > Kontrollpanel > Nätverk i DSM:s hanteringsanvändargränssnittet och att ser ...

* If it is a domain name, please make sure that you have entered the DNS server information at Main Menu > Control Panel > Network of the DSM Management UI and that the server is connected to the Inte ...

---- * Om det är ett domännamn, kontrollera att DNS-serverns information har angetts på Huvudmeny > Kontrollpanel > Nätverk i DSM:s hanteringsanvändargränssnittet och a ...

---- * If it is a domain name, please make sure that you have entered the DNS server information at Main Menu > Control Panel > Network of the DSM Management UI and that the server is connected to the ...

Load More
klicka på English translation examples

Klicka Save (Spara) för att spara inställningarna.

Press Save to save drive settings.

Vänligen klicka på "Avregistrera" nedan för att avstå från att ta emot ytterligare arbetstillfällen från {company}

Please click Unsubscribe below to opt-out from receiving any further job opportunities from {company}

Load More
om du har English translation examples

1) Om du har ett konto i Nordea, fyll i enligt följande:

1) If you have an account with Nordea, fill out the following:

Om du har ett Personkonto där kontonumret är samma som ditt personnummer ...

If you have a Personal account where the account number is the same as your Social Security number, the clearing number is 3300.

Load More
i den här English translation examples

I den här jämförelsen har hälften av kylfrysarna en kött- och fisklåda.

In this comparison, half of the refrigerators have a meat and fish compartment.

I den här jämförelsen saknas hjul på Ikeas, Gorenjes och Whse till att Systemet och Tjänsterna fungerar som en helhet, inklusive bland annat att Tjänsterna är korrekt integrerade med relevanta system, applikati ...

The Supplier must ensure that the System and the Services are operational as a whole, including the correct integration of the Services with the relevant systems, applications, services, equipment, op ...

Leverantören förbinder sig även att i förekommande fall se till att av leverantören anlitad under- resp. medleverantör gör motsvarande åtagande.

The Supplier also undertakes to, where appropriate, ensure that subcontractors and co-suppliers engaged by the Supplier, make an equivalent commitment.

Load More