Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

Bitte beachten Sie Spanish translation examples

Bitte beachten Sie auch unsere unifarbenen Leisten in der Preisliste Laminat

Se även våra enfärgade lister i prislistan laminat

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die Hinweise im Parador Ratgeber Vinyl unter www.parador.de

Beakta anvisningarna i Paradors Rådgivare under www.parador.de vid limning av golvbrädorna mot underlaget

Load More
1 Eimer Spanish translation examples

1 Eimer = 11 kg; Verbrauch ca. 700 – 850 g/m²

1 hink = 11 kg; förbrukning ca 700 – 850 g/m²

Sika Primer MB 1 Eimer = 10 kg; Verbrauch ca. 400-600 g/m

Sika Primer MB 1 hink = 10 kg; Förbrukning ca 400-600 g/m

Load More
von Eco Balance Spanish translation examples

Mit der Markteinführung von Eco Balance startet Parador die Zusammenarbeit mit der deutschen Umweltorganisation Plant-for-the-Planet.

Med marknadslanseringen av Eco Balance startar Parador samarbetet med den tyska miljöorganisationen Plant-for-the-Planet.

Anlässlich der Markteinführung von Eco Balance spricht Volkmar Halbe, Vorsitzender der Geschäftsführung von Parador, mit dem 13-jährigen Felix Finkbeiner, dem Gründer u ...

Med anledning av marknadslanseringen av Eco Balance pratar Volkmar Halbe, VD i Parador, med 13-åriga Felix Finkbeiner, grundaren och världspresidenten i barnstiftelsen Plant-for-the-Planet, om goda id ...

Load More
architektonischen Notwendigkei Spanish translated examples

ClickBoard und Dekor-Paneele verwandeln Wand- und Deckenflächen von architektonischen Notwendigkeiten in ausdrucksstarke Elemente Ihres Einrichtungsstils – für jeden Raum und jede Anforderung das richtige Produkt.

ClickBoard och dekorpaneler förvandlar vägg- och takytor från arkitektoniska nödvändigheter till uttrycksstarka element i din inredningsstil – för varje rum och krav den rätta produkten.

2) ClickBoard und Dekor-Paneele verwandeln Wand- und Deckenflächen von architektonischen Notwendigkeiten in ausdrucksstarke Elemente Ihres Einrichtungsstils – für jeden Raum und jede Anforderung das richtige Produkt.

2) ClickBoard och dekorpaneler förvandlar vägg- och takytor från arkitektoniska nödvändigheter till uttrycksstarka element i din inredningsstil – för varje rum och krav den rätta produkten.

Load More
Zaunelement mit Rankgitter Spanish translation examples

Zaunelement mit Rankgitter Fichte KDI grau

Staketmodul med spaljé gran tryckimpregnerat grå

Zaunelement mit Rankgitter Fichte Lasur barrique

Staketmodul med spaljé gran lasyr barrique

Load More
wenden Sie sich Spanish translation examples

Bei Fragen zur Reinigung und Pflege von naturgeölten Böden wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Vänd dig till din fackhandel om du har frågor om rengöring och vård av naturoljade golv.

Bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Presse wenden Sie sich gerne an unseren Pressekontakt.

Om du har frågor eller förslag som rör press är du välkommen att kontakta vår presskontakt.

Load More