Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

Velg English translation examples

1) Velg “Panoramic Collage”

1) Select “Panoramic Collages”

2) Velg utskriftsstørrelse og orientering

2) Select print size and orientation

Load More
Trykk på English translation examples

Kopier oppdateringsfilen til USB-minnet, koble til terminalen, trykk på "check for updates (se etter oppdateringer)", så vil programvaren søke etter en oppdateringsfil.

After copy the update file to USB memory, connect to the terminal, please touch check for updates” and software will search for updater file.

E%> ?? Trykk knappen [Detaljer] for hjelp.

??Press the [Details] button for help.

Load More
ved hjelp av English translation examples

– Lag elegant tekst i Microsoft Word "Word Art" – Lag komplekse tegningsobjekter ved hjelp av Adobe Illustrator eller Corel Draw Merk – Når objekter limes inn i Templat ...

- Create stylish text in Microsoft Word Word Art - Create complex drawing objects using Adobe Illustrator or Corel Draw Note - when objects are pasted into Template Manager, you can change properties ...

– objekter arrangeres etter merkingskantene (stiplete grønne konturer) – Du kan også justere objekter ved hjelp av linjaler og føringer

- Items are arranged by their selection boundaries (green dotted outlines) - You can also align items using Rulers and Guides

Load More
det ikke er English translation examples

Etter å kontrollert nummeret ditt, finner vi at det ikke er tilstrekkelig datamengde på nummeret.

After checking your number we found that, there is not sufficient data balance in your number..

Hvis det ikke er mulig å flytte bordet ned:

 If it is not possible to move the table down:

Load More
på English translation examples

Basert evalueringsrapporten fra PRAC av (PSUR) for epoprostenol, er de vitenskapelige konklusjonene som følger:

Taking into account the PRAC Assessment Report on the PSUR(s) for epoprostenol, the scientific conclusions are as follows:

Basert de vitenskapelige konklusjonene for epoprostenol, mener CHMh at nytte-/risikoforholdet for legemidlene som inneholder epoprostenol er uforandret, under foruts ...

On the basis of the scientific conclusions for epoprostenol the CMDh is of the opinion that the benefit-risk balance of the medicinal product(s) containing epoprostenol is unchanged subject to the pro ...

Load More
Mac OS X English translation examples

( Mac OS X 10.5 til 10.7)

( Mac OS X 10.5 to 10.7)

(For Mac OS X 10.4.0 til 10.4.11)

(For Mac OS X 10.4.0 to 10.4.11)

Load More