voor Axiom ® French Translation examples

De pijlers inLink® zijn bestemd om geplaatst te worden in de tandheelkundige implantaten Axiom ® BL REG/PX , deze pijlers integreren een verbinding inLink ® voor Axiom ® TL REG/PX en zijn bestemd om de prothetische componenten met verbinding inLink ® te o

Les piliers inLink ® sont desti-nés à être placés dans les implants dentaires Axiom ® BL REG/PX, ces pi-liers intègrent une connexion inLink ® pour verrou Axiom ® TL REG/PX et sont destinés à supporter les composants prothétiques avec connexion inLink ®

De chirurgische protocols voor Axiom ® BL en TL houden rekening met een sub-crestale positionering van de behuizing van de implantaten van 5 mm De arts kan echter de sub-crestale positie van het implantaat aanpassen in functie van de klinische situatie en

Les protocoles chirurgicaux pour Axiom ® BL et TL prennent en compte un positionnement sous-crestal du corps des implants de 0.5 mm. Le praticien pourra cependant ajuster la position sous crestale de l’implant en fonction de la situation clinique et des o

Kit bestemd voor Axiom® 2.8

Kit dédié Axiom® 2.8

Vooraleer over te gaan tot het lijmen, schroef de FlexiBase ® op de implantaatanaloog met behulp van de korte laboratoriumschroef (Ref. OPTS161 voor Axiom ® BL, Ref. TS163 voor Axiom ® TL) of lange (Ref. OPTS162 voor Axiom ® BL, Ref. TS162 voor Axiom ® T

Avant de procéder au collage, visser la FlexiBase ® sur l’analogue d’implant à l’aide de vis de laboratoire courte (Réf. OPTS161 pour Axiom ® BL, Réf. TS163 pour Axiom ® TL) ou longue (Réf. OPTS162 pour Axiom ® BL, Réf. TS162 pour Axiom ® TL).

Schroeven van de basis in de mond met de schroef M1.6 in overeenkomstig titanium (OPTS161 voor Axiom ® BL en TS161 voor Axiom ® TL).

Visser l’embase en bouche avec vis M1.6 en titane correspondante (OPTS161 pour Axiom ® BL et TS161 pour Axiom ® TL).

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.