toe dat het French Translation examples

Nouredden OUTOUGGANNE voegt toe dat het grootste deel van de bewaking op afstand wordt uitgevoerd in België.

Nouredden OUTOUGGANNE ajoute que la part la plus significative de l’activité de télésurveillance est réalisée en Belgique.

Dominique COZIC voegt eraan toe dat het doel dat de overheid nastreefde met het invoeren van het CICE om de concurrentie van Franse bedrijven te ondersteunen.

Dominique COZIC ajoute que l’objectif que poursuivait le gouvernement en mettant en place le CICE était de soutenir la compétitivité des entreprises françaises.

Nouredden OUTOUGGANNE voegt toe dat het bedrag van het CICE opgelopen is naar 8,2 miljoen in 2014.

Nouredden OUTOUGGANNE ajoute que le montant du CICE s’élève à 8,2 millions d’euros en 2014.

Frédéric HUET voegt eraan toe dat het bedrijfsresultaat van 2011 tot 2014 door twee werd gedeeld omdat heel wat bankagentschappen in mindere mate beroep deden op de beveiligingsdiensten.

Frédéric HUET ajoute que le résultat d'exploitation a été divisé par deux de 2011 à 2014, car de nombreuses agences bancaires ont réduit leur recours aux services de sécurité.

Dominique COZIC voegt eraan toe dat het basisloon wordt opgeblazen door de winstdeling.

Dominique COZIC ajoute que l’intéressement a gonflé le salaire de base.

toe dat het Dutch to French Translation examples

Corinne BORRALHO voegt eraan toe dat het goed zou zijn indien er kan worden verzekerd dat alle medewerkers van de Groep over een identificatie beschikken.

Corinne BORRALHO ajoute qu’il conviendra de s’assurer que tous les collaborateurs du Groupe disposent d’un identifiant.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.