knop te drukken French Translation examples

in VW-modus kan het uitgangsvermogen tussen 1 W en 75 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 75W en appuyant sur le bouton haut ou bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

Instellen van het vermogen: in VW-modus kan de het uitgangsvermogen tussen 1 W en 40 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

In smart-modus, kan het vermogen worden ingesteld tussen 1 W en 40 W door op de bovenste en onderste knop te drukken, maar alleen indien er een atomizer in uw apparaat is geplaatst. De smart-modus maakt het mogelijk om voor elke weerstand uw

En mode Smart , la puissance peut être réglée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas uniquement lorsqu’ un atomiseur est installé sur l'appareil.Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque

Om het vermogen te verminderen, de zelfde handeling uitvoeren door op de onderste knop en de modus-knop te drukken.

Pour réduire la puissance faite la même manipulation en appuyant sur le bouton Bas et le bouton Mode.

Instellen van het vermogen: in VW-modus kan de het uitgangsvermogen tussen 1 W en 80 W worden ingesteld door op de bovenste of onderste knop te drukken, de bovenste om het vermogen te vergroten en de onderste om het vermogen te verminderen.

Réglage de la puissance : en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer.

knop te drukken Dutch to French Translation examples

In smart-modus kan het vermogen enkel wanneer een atomizer in het apparaat geplaatst, worden ingesteld tussen 1 W en 80 W door op de Hoog of Laag knop te drukken.

En mode Smart , la puissance peut être réglée de 1W à 80W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas seulement quand un atomiseur est installé sur l'appareil.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.