implantaat Axiom ® French Translation examples

Implantaat Axiom® BL 2.8

Implant Axiom® BL 2.8

Het slot laat toe om de Simeda prothese meervoudig of compleet te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX of met een pijler inLink ® .

Le verrou permet de connecter la pro-thèse Simeda plurale ou complète à un implant Axiom ® TL REG/PX ou à un pi-lier inLink ® .

De bouten M1.6 laten toe om een voorlopige unitaire pijler of een unitaire prothese Simeda te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX

Les vis M1.6 permettent de connecter un pilier provisoire unitaire ou une pro-thèse Simeda unitaire à un implant Axiom ® TL REG/PX

Sluiting van het implantaat Axiom ® BL

Fermeture de l’implant Axiom ® BL

Het implantaat Axiom ® TL heeft twee verbindingen:

L’implant Axiom ® TL comporte deux connexions :

implantaat Axiom ® Dutch to French Translation examples

De installatie van het implantaat Axiom ® BL PX is gecontra-indiceerd bij het bot type D1. (1)

La mise en place d’implant Axiom ® BL PX est contre-indiquée dans de l’os type D1. (1)

Elk instrument specifiek bestemd voor een diameter van een implantaat Axiom ® Multi Level ® is herkenbaar aan een kleurcode-identificatie.

Chaque instrument terminal spécifique à un diamètre d’implant Axiom ® Multi Level ® est identifiable par le code couleur d’identification.

De afsluitschroef wordt geleverd met elk implantaat Axiom ® BL .

La vis d’obturation est livrée avec chaque implant Axiom ® BL .

Voorbeeld van een combinatie stop/boor voor de voorbereiding van een implantaatvat voor de installatie van een implantaat Axiom ® lengte10mm.

Exemple de combinaison butée/foret pour la préparation du fût implantaire pour la pose d’un implant Axiom ® longueur 10mm.

B. Functie meetinstrument op implantaat Axiom ® BL

B. Fonction jauge sur implant Axiom ® BL

mandrins voor implantaat Axiom ® BL

Mandrin de vissage pour implant Axiom ® BL

? Oriënteer de boor met behulp van de geleider en boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Orienter le foret à l’aide du guide et forer selon la séquence de forage comme définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? In geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® met profiel REG in het bot D1 en als de situatie het vereist, tappen volgens het protocol gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsi

? Dans le cas de pose d’un implant Axiom ® de profil REG dans de l’os D1 et si la situation l’exige, tarauder selon le protocole défini p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL .

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL .

implantaat Axiom ® Translation in French

Instrument plaatsing implantaat Axiom ® BL manueel geschroefd

Instrument de pose implant Axiom ® BL manuel vissé

- 2 mandrins implantaat Axiom ® BL (kort en lang)

- 2 mandrins de vissage implant Axiom ® BL (court et long)

- 2 schroefsleutels implantaat Axiom ® BL (kort en lang)

- 2 clés de vissage implant Axiom ® BL (courte et longue)

- 2 mandrins implantaat Axiom ® TL (kort en lang)

- 2 mandrins de vissage implant Axiom ® TL (court et long)

- 2 schroefsleutels implantaat Axiom ® TL (kort en lang)

- 2 clés de vissage implant Axiom ® TL (courte et longue)

Implantaat Axiom® TL

Implant Axiom® TL

Nieuw implantaat Axiom® Tissue Level

Nouvel implant Axiom® Tissue Level

Het nieuwe implantaat Axiom® Tissue Level (TL) bevordert de biologische veiligheid en vergemakkelijkt de prothetische manipulatie van het tandvlees, met het comfort van een geschroefde prothese.

Le nouvel implant Axiom® Tissue Level (TL) favorise la sécurité biologique et facilite la manipulation prothétique au niveau gingival, avec le confort d’une prothèse transvissée.

Het implantaat Axiom® TL beschikt over een dubbele verbinding:

L’implant Axiom® TL dispose d’une double-connexion :

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.