en het scherm French Translation examples

Vergrendeling/ontgrendeling van de batterij : gedurende 2 seconden tegelijk op de 2 pijlen drukken terwijl de batterij is aangestoken. De knoppen zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weergeven.

Verrouillage/déverrouillage de la batterie: appuyer sur les 2 flèches simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est allumée, les boutons seront ainsi verrouillés et l’écran affichera “Lock.

Temperatuurwaarschuwing : indien de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwingstemperatuur, wordt het uitgangsvermogen onmiddellijk afgebroken en het scherm toont "Device Too Hot".

Alerte de température : si la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte, la puissance de sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche 'Device Too Hot’.

gedurende 2 seconden tegelijk op de knoppen drukken terwijl de batterij is aangestoken. De knoppen zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weergeven. De handeling herhalen om de knoppen te ontgrendelen en in dit geval geeft het sc

appuyer simultanément sur les boutons plus et moins pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons haut et bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».Renouveler la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages,l’écran

wanneer de inhalatietijd langer duurt dan 10 seconden, zal het apparaat automatisch uitschakelen en het scherm toont Over 10s".

lorsque le temps de l’inhalation excède les 10 secondes, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche “Over 10s”.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen: gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weer

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

en het scherm Dutch to French Translation examples

Bescherming van de atomizer : wanneer de inhalatietijd langer duurt dan 10 seconden, zal het apparaat automatisch uitschakelen en het scherm toont "Over 10s".

Protection de l’atomiseur: lorsque le temps de l’inhalation excède les 10 secondes, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche “Over 10s”.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen : gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste - en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock"

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanémentsur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

Bescherming van de atomizer : wanneer de inhalatietijd langer duurt dan 10 seconden, zal het apparaat automatisch uitschakelen en het scherm toont "Over 10s"

Protection de l’atomiseur: lorsque le temps de l’inhalation excède les 10 secondes, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche “Over 10s”

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.