een implantaat Axiom French Translation examples

Het slot laat toe om de Simeda prothese meervoudig of compleet te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX of met een pijler inLink ® .

Le verrou permet de connecter la pro-thèse Simeda plurale ou complète à un implant Axiom ® TL REG/PX ou à un pi-lier inLink ® .

De bouten M1.6 laten toe om een voorlopige unitaire pijler of een unitaire prothese Simeda te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX

Les vis M1.6 permettent de connecter un pilier provisoire unitaire ou une pro-thèse Simeda unitaire à un implant Axiom ® TL REG/PX

Elk instrument specifiek bestemd voor een diameter van een implantaat Axiom ® Multi Level ® is herkenbaar aan een kleurcode-identificatie.

Chaque instrument terminal spécifique à un diamètre d’implant Axiom ® Multi Level ® est identifiable par le code couleur d’identification.

Voorbeeld van een combinatie stop/boor voor de voorbereiding van een implantaatvat voor de installatie van een implantaat Axiom ® lengte10mm.

Exemple de combinaison butée/foret pour la préparation du fût implantaire pour la pose d’un implant Axiom ® longueur 10mm.

? Oriënteer de boor met behulp van de geleider en boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Orienter le foret à l’aide du guide et forer selon la séquence de forage comme définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

een implantaat Axiom Dutch to French Translation examples

? In geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® met profiel REG in het bot D1 en als de situatie het vereist, tappen volgens het protocol gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsi

? Dans le cas de pose d’un implant Axiom ® de profil REG dans de l’os D1 et si la situation l’exige, tarauder selon le protocole défini p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van de plaatsing van een implantaat Axiom ® TL.

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL.

? Boor volgens de boorsequentie gedefinieerd op pagina 15 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® BL en pagina 23 in geval van plaatsing van een implantaat Axiom ® TL .

? Forer selon la séquence de forage définie p.15 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® BL et p.23 dans le cas de pose d’un implant Axiom ® TL .

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.