de temperatuur van French Translation examples

Wanneer u in ontgrendelingsmodus de bobijn wegneemt en opnieuw plaatst, geeft het scherm "New coil up same down" weer omdat de temperatuur van de bobijn kan stijgen.

En mode déverrouillage, lorsque vous enlevez la bobine et la remettez, l'écran affiche ‘New coil up same down' car la température de la bobine peut augmenter.

Temperatuurwaarschuwing : indien de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwingstemperatuur, wordt het uitgangsvermogen onmiddellijk afgebroken en het scherm toont "Device Too Hot".

Alerte de température : si la température de l'appareil est supérieure à la température d'alerte, la puissance de sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche 'Device Too Hot’.

U kunt verder gaan met dampen zodra de temperatuur van het toestel weer normaal wordt.

Vous pouvez continuer à vapoter une fois que la température de l’appareil redevient normale.

indien de temperatuur van het apparaat de 70°C overtijgt, schakelt het apparaat zich automatisch uit en toont het scherm « Device Too Hot » (apparaat te warm).

si la température de l’appareil dépasse 70°C, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud).

Temperatuurwaarschuwing : indien de temperatuur van het apparaat de maximale temperatuur overstijgt, schakelt het apparaat zich automatisch uit en toont het scherm « Device Too Hot » (apparaat te warm).

Alerte de température: si la température de l’appareil dépasse la température maximale, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud).

de temperatuur van Dutch to French Translation examples

Temperatuurwaarschuwing : indien de temperatuur van het apparaat de 70°C overstijgt, schakelt het apparaat zich automatisch uit en toont het scherm « Device Too Hot » (apparaat te warm).

Alerte de température: si la température de l’appareil dépasse 70°C, l’appareil s’éteint automatiquement et l’écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud).

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.