beschikt over een French Translation examples

Axiom® BL 2.8 , met REG-profiel beschikt over een perfect hermetische morseconus zonder bevestigingsschroef.

Axiom® BL 2.8 , de profil REG, dispose d’un cône morse parfaitement hermétique sans vis de fixation.

De gebruiker beschikt over een volledige vrijheid van 0 tot 25°, m.a.w. hij kan bijvoorbeeld kiezen tussen 1, 7, of 22°.

Le praticien dispose d’une totale liberté de 0 à 25°, c’est-à-dire qu’il peut choisir 1, 7, ou 22° par exemple.

Het implantaat Axiom® TL beschikt over een dubbele verbinding:

L’implant Axiom® TL dispose d’une double-connexion :

De directie heeft eveneens herhaaldelijk aangedrongen bij de UTG, die beschikt over een zetel, maar deze laatste heeft geen enkele vertegenwoordiger aangewezen.

La Direction a envoyé à l’UTG, qui dispose d’un siège, plusieurs relances également, mais cette dernière n’a désigné aucun représentant.

Hij is uitgerust met een batterij van 2300 mAh, beschikt over een innoverende magnetische connector en een geïntegreerde atomizer voor een gemakkelijk transport.

Equipé d’une batterie de 2300 mAh, il dispose d’un connecteur magnétique innovant et d’un atomiseur intégré pour une facilité de transport.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.