2 seconden tegelijk French Translation examples

Vergrendeling/ontgrendeling van de batterij : gedurende 2 seconden tegelijk op de 2 pijlen drukken terwijl de batterij is aangestoken. De knoppen zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weergeven.

Verrouillage/déverrouillage de la batterie: appuyer sur les 2 flèches simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est allumée, les boutons seront ainsi verrouillés et l’écran affichera “Lock.

Rotatie van de weergave: gedurende 2 seconden tegelijk op de pijlen drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

Rotation de l’affichage: appuyer sur les flèches simultanément pendant 2 secondes lorsque la batterie est éteinte, l’affichage tourne à 180 degrés.

Vergrendelen/ontgrendelen van de weerstand van de atomizer : in TC-Ni modus, gedurende 2 seconden tegelijk op de dampknop en de bovenste pijl drukken om de "referentieweerstand" van de atomizer te vergrendelen of te ontgrendelen.

Verrouiller/déverrouiller la résistance de l’atomiseur : en mode TC-Ni, appuyer simultanément sur le bouton de vapotage et sur la flèche supérieure durant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la ‘résistance de référence' de l'atomiseur.

gedurende 2 seconden tegelijk op de knoppen drukken terwijl de batterij is aangestoken. De knoppen zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weergeven. De handeling herhalen om de knoppen te ontgrendelen en in dit geval geeft het sc

appuyer simultanément sur les boutons plus et moins pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons haut et bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».Renouveler la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages,l’écran

gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

appuyer simultanément sur les boutons haut et bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés.

2 seconden tegelijk Dutch to French Translation examples

in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3)-modus gedurende 2 seconden tegelijk op de vuurknop en de bovenste knop drukken om de "referentieweerstand" van de atomizer te vergrendelen of te ontgrendelen.

en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la « résistance de référence » de l’atomiseur.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen: gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock" weer

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

Wijziging van de weergavemodus : gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knop drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés.

Vergrendeling/ontgrendeling van de instelknoppen : gedurende 2 seconden tegelijk op de bovenste en onderste knoppen drukken terwijl het apparaat is aangezet. De bovenste - en onderste knop zullen op die manier worden vergrendeld en het scherm zal "Lock"

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanémentsur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l’écran affiche « Lock ».

Wijziging van de weergavemodus : gedurende 2 seconden tegelijk op en onderste knop drukken terwijl de batterij uitgeschakeld is. De weergave draait met 180 graden.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Hautet Bas pendant 2 secondes lorsque l’appareil est éteint, l’affichage de l’écran tourne à 180 degrés.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.