Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

en Axiom ® French translation examples

Dit document bevat de nodige informatie voor het gebruik van het apparaat Axiom ® Multi Level ® doorheen de specifieke herstellingsprotocols aan de systemen Axiom ® Bone Level en Axiom ® Tissue Level ...

Ce document contient les informations nécessaires à l’utilisation du dispositif Axiom ® Multi Level ® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom ® Bone Level et Axiom ® ...

De implantaten Axiom ® BL en Axiom ® TL zijn gemaakt van Medisch Titanium graad V, biocompatibele materialen met hoge mechanische weerstand (volgens de Amerikaanse norm ASTM F136 en de internationale ...

Les implants Axiom ® BL et Axiom ® TL sont en Titane Médical grade V, matériau biocompatible à haute résistance mécanique (selon la norme américaine ASTM F136 et la norme internationale ISO 5832-3).

Load More
Axiom ® BL French translation examples

Vertaling fiche Axiom BL 2.8-implantaat

Traduction fiche Implant Axiom BL 2.8

Implantaat Axiom® BL 2.8

Implant Axiom® BL 2.8

Load More
voor Axiom ® French translation examples

De pijlers inLink® zijn bestemd om geplaatst te worden in de tandheelkundige implantaten Axiom ® BL REG/PX , deze pijlers integreren een verbinding inLink ® voor Axiom ® TL REG/PX en zijn bestemd om d ...

Les piliers inLink ® sont desti-nés à être placés dans les implants dentaires Axiom ® BL REG/PX, ces pi-liers intègrent une connexion inLink ® pour verrou Axiom ® TL REG/PX et sont destinés à supporte ...

De chirurgische protocols voor Axiom ® BL en TL houden rekening met een sub-crestale positionering van de behuizing van de implantaten van 5 mm De arts kan echter de sub-crestale positie van het impla ...

Les protocoles chirurgicaux pour Axiom ® BL et TL prennent en compte un positionnement sous-crestal du corps des implants de 0.5 mm. Le praticien pourra cependant ajuster la position sous crestale de ...

Load More
® Multi Level French translation examples

- Chirurgische kits Axiom Multi Level

- Kit de chirurgie Axiom Multi Level

Chirurgische kits Axiom Multi Level

Kits de chirurgie Axiom Multi Level

Load More
implantaten Axiom ® French translation examples

De pijlers inLink® zijn bestemd om geplaatst te worden in de tandheelkundige implantaten Axiom ® BL REG/PX , deze pijlers integreren een verbinding inLink ® voor Axiom ® TL REG/PX en zijn bestemd om d ...

Les piliers inLink ® sont desti-nés à être placés dans les implants dentaires Axiom ® BL REG/PX, ces pi-liers intègrent une connexion inLink ® pour verrou Axiom ® TL REG/PX et sont destinés à supporte ...

Installatie van de implantaten Axiom ® BL

Mise en place des implants Axiom ® BL

Load More
implantaat Axiom ® French translation examples

Implantaat Axiom® BL 2.8

Implant Axiom® BL 2.8

Het slot laat toe om de Simeda prothese meervoudig of compleet te verbinden met een implantaat Axiom ® TL REG/PX of met een pijler inLink ® .

Le verrou permet de connecter la pro-thèse Simeda plurale ou complète à un implant Axiom ® TL REG/PX ou à un pi-lier inLink ® .

Load More