es sich um Finnish Translation examples

- Wenn mehrere ASI-Slaves angezeigt werden, handelt es sich um Störungen auf dem ASI-Bus Kabel.

- Jos näytetään useampia ASI-Slaveja, on kyse häiriöistä ASI-väyläkaapelissa.

- Wenn nur eine Störspannung allein gemeldet wird, handelt es sich um Störungen, die von anderen Geräten eingekoppelt werden.

- Jos ilmoitetaan vai yhdestä häiriöjännitteestä, on kyse häiriöistä, jotka tulevat muista yhdistetyistä laitteista.

- Wenn mehrere Profibus-Slaves angezeigt werden, handelt es sich um einen Fehler auf dem Profibus-Kabel oder um Störungen, die von anderen Geräten eingekoppelt werden.

- Jos näytetään useampia Profibus Slaveja, kyseessä on Profibus-kaapelin virhe tai häiriö muista yhdistetyistä laitteista.

- Wenn mehrere DeviceNet-Teilnehmer angezeigt werden, handelt es sich um einen Fehler auf dem DeviceNet-Kabel.

- Jos näytetään useampia DeviceNet-osallistujia, on kyseessä virhe DeviceNet-kaapelissa.

#Wenn es sich um eine verriegelbare Schutztür handelt, müssen Sie die Schutztür mit Hilfe des blinkenden Tasters vor Ort verriegeln.

#Jos kyseessä on lukittava suojaovi, tämä suojaovi on lukittava paikan päällä vilkkuvaa painiketta painamalla.

es sich um Dutch to Finnish Translation examples

Wenn sich die Antriebsachse nur schwer von Hand bewegen lässt, handelt es sich um ein mechanisches Problem.

Jos käyttöakseli on vain vaivoin käsin liikuteltavissa, on kyseessä mekaaninen ongelma.

- Fremdkörper in der Antriebseinheit Wenn sich die Antriebsachse leicht von Hand bewegen lässt, handelt es sich um ein elektrisches Problem.

- Vieraita esineitä käyttöyksikössä Jos käyttöakseli liikkuu kevyesti käsin, kyseessä on sähköinen ongelma.

%{4} (Falls die Parameternummer 0 angezeigt wird, handelt es sich um einen allgemeinen Fehler.)

%{4} (Mikäli näytössä on parametrinumero 0, kyseessä on yleinen virhe.)

- Informieren Sie sich im Elektroplan, ob es sich um ein Strom- oder ein Spannungssignal handelt.

- Selvitä sähkökaaviosta, onko kyseessä virta- vai jännitesignaali.

- Handelt es sich um einen NOT-HALT-Schalter, drücken und lösen Sie ihn mindestens einmal.

- Jos on kyse hätä-seis-kytkimestä, paina ja vapauta se vähintään kerran.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.