Sie die Verdrahtung Finnish Translation examples

- Prüfen Sie die Verdrahtung des Signals.

- Tarkasta signaalin johdotus.

- Wenn ein Rückführkreis vorhanden ist, überprüfen Sie die Verdrahtung und die überwachten Geräte im Rückführkreis.

- Jos palautuspiiri on olemassa, tarkasta palautuspiirin johdotus ja valvotut laitteet.

Überprüfen Sie die Verdrahtung des Rückführkreises.

Tarkasta palautuspiirin johdotus.

Prüfen Sie die Verdrahtung der Steuerklemmen.

Tarkasta ohjausliitäntänapojen johdotus.

Prüfen Sie die Verdrahtung der Analogeingänge.

Tarkasta analogiatulojen johdotus.

Sie die Verdrahtung Dutch to Finnish Translation examples

Prüfen Sie die Verdrahtung zwischen Frequenzumrichter und Motor.

Tarkasta taajuusmuuttajan ja moottorin välinen johdotus.

Prüfen Sie die Verdrahtung der Steuerklemmen am Frequenzumrichter

Tarkasta ohjausliitäntänapojen johdotus taajuusmuuttajassa.

Prüfen Sie die Verdrahtung der Klemme 60.

Tarkista liittimen 60 johdotus.

- Prüfen Sie die Verdrahtung der Steuerklemmen.

- Tarkista ohjausliitäntänapojen johdotus.

- Prüfen Sie die Verdrahtung der Klemmen 32 oder 33.

- Tarkista liittimen 32 tai 33 johdotus.

- Prüfen Sie die Verdrahtung die Spannungsversorgung des Motors

- Tarkista moottorin jännitteensyötön johdotus

- Prüfen Sie die Verdrahtung des Motorgebers

- Tarkista moottorianturin johdotus

- Prüfen Sie die Verdrahtung des Bremskabels am Leistungsstecker des Motors und am Stecker X4A des Servoverstärkers.

- Tarkasta jarrukaapelin johdotus moottorin tehopistokkeeseen ja servovahvistimen X4A-pistokkeeseen.

- Kontrollieren Sie die Verdrahtung des Temperaturfühlers und des Motorleistungskabels.

- Tarkasta moottoritehokaapelin ja lämpötilantunnistusanturin johdotus.

-- Prüfen Sie die Verdrahtung am Leistungs- und am Drehgeberstecker des Motors.

-- Tarkasta moottorin johdotus tehopistokkeeseen ja pyörimisanturipistokkeeseen.

Sie die Verdrahtung Translation in Finnish

-- Prüfen Sie die Verdrahtung am Stecker X4A des Servoverstärker und am Drehgeberstecker des Servoverstärkers.

-- Tarkasta johdotus servovahvistimen X4A- ja pyörimisanturipistokkeeseen.

- Prüfen Sie die Verdrahtung des Motorleistungskabels am Stecker X5 unterhalb des Acopos und am Leistungsstecker des Motors.

- Tarkasta moottorin tehokaapelin johdotus pistokkeeseen X5 Acoposin alla ja moottorin tehopistokkeeseen.

Prüfen Sie die Verdrahtung des Gerätes.

Tarkasta laitteen johdotus.

Prüfen Sie die Verdrahtung und beseitigen Sie die Störungen.

Tarkasta johdotus ja korjaa häiriöt.

Prüfen sie die Verdrahtung des angeschlossenen Aktors und des Rückmeldesignals.

Tarkasta liitetyn toimilaitteen ja palautesignaalin johdotus.

Wenn Störungen am Bussystem vorliegen, prüfen Sie die Verdrahtung und beseitigen Sie die Störungen.

Jos väyläjärjestelmässä on häiriöitä, tarkasta johdotus ja korjaa häiriöt.

- Prüfen Sie die Verdrahtung der Sicherheitseinrichtung auf Kurzschluss oder Kabelbruch.

- Tarkista, ettei turvalaitteen johdoissa ja kaapeleissa ole oikosulkuja tai johdinkatkoksia.

Load More

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.