Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

une remise à Danish translation examples

Durée d'utilisation partielle de la batterie avec possibilité de faire une remise à zéro (RAZ)

Mulighed for at tilbagestille til nul (RAZ) efter en del af batteriets forbrugstid er brugt

Durée d'utilisation partielle de chaque famille d'outil sur la batterie, avec possibilité de faire une remise à zéro (RAZ)

Mulighed for at tilbagestille til nul (RAZ) efter et delvis forbrug af batteriets varighed for hver familie af værktøjer.

Load More
caractères Niveau de Danish translation examples

Niveau de charge

Oplagringsperiode

Une fois la batterie chargée, débrancher en premier le cordon de charge au niveau de la batterie et ensu ...

Når batteriet er opladet, afbrydes først ledningen ved batteriet og derefter opladerens stikkontakt.

Load More
détergent doux En Danish translation examples

Nettoyer le boîtier du chargeur à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux.

Rengør opladerkassen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

Load More
la batterie à Danish translation examples

Assurez-vous d'éteindre la batterie à l'aide d'un des deux boutons interrupteurs.

Sørg for at slukke for batteriet ved hjælp af en af to afbryderknapper.

Stockez le bloc «batterie» et le chargeur à l’abri de la chaleur, de la poussière et de l’humidité, après avoir éteint la batterie à l'aide d'un des deux boutons pousso ...

Opbevar ”batteriblokken” og opladeren beskyttet mod varme, støv og fugt, efter at have slukket batteriet ved hjælp af en af de to trykknapper.

Load More
défilent La batterie Danish translation examples

Si en fin de charge avec le chargeur CB5075, l'afficheur de la batterie indique moins de 95%, la prochai ...

Hvis batterimåleren ved afslutningen af opladningen med opladeren CB5075 viser mindre end 95 % skal den næste opladning udføres med den oprindelige oplader.

Type de la batterie

Batteritype

Load More
de l’outil Bouton Danish translation examples

En fonction de l’outil

Afhængigt af værktøjet

Connecteur d’alimentation de l’outil

Værktøjets strømstik

Load More