Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

ja 2 kpl Swedish translation examples

2 kpl PJ kennossa ja 2 kpl. KJ kennossa.

2 stycken i lågspänningsfacket och 2 stycken i mellanspänningsfacket.

2 kpl PJ kennossa ja 2 kpl.

2 stycken i lågspänningscellen och 2 stycken i

Load More
ja sen rinteet Swedish translation examples

Sorapatja ja sen rinteet tulee tiivistää täräyttimellä.

Makadambädden och dess sluttningar ska packas med en markvibrator.

Load More
ja varmistetaan että Swedish translation examples

Muuntamoa nostetaan varovasti ja varmistetaan, että muuntamo on vaaka-asennossa.

Transformatorstationen måste lyftas försiktigt medan man säkerställer att den förblir horisontell.

Load More
turvavarusteet Muuntamon kulje Swedish translated examples

Muuntamon kuljetus- ja nostotöitä tekevän yrityksen on otettava huomioon tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ilmoitetut painot ja ulkomitat.

Företag som utför transporten och lyften av transformatorstationen måste ta vikter och yttre dimensioner, som är registrerade i den tekniska dokumentationen, i beaktande.

Load More
kpl PJ kennossa Swedish translation examples

2 kpl PJ kennossa ja 2 kpl. KJ kennossa.

2 stycken i lågspänningsfacket och 2 stycken i mellanspänningsfacket.

2 kpl PJ kennossa ja 2 kpl.

2 stycken i lågspänningscellen och 2 stycken i

Load More
pohjassa sijaitseville palkeil Swedish translated examples

Nosta muuntaja varovasti muuntajatilaan, muuntaja asennetaan muuntajatilan pohjassa sijaitseville palkeille.

Lyft försiktigt transformatorn in i transformatorutrymmet och placera den på balkarna i botten av utrymmet.

Load More