Jos näytettynä on Dutch Translation examples

- Jos näytettynä on vain yksi X2X-linkkilaite, X2X-linkkilaitteessa on häiriö tai siinä ei ole syöttöjännitettä.

- Wenn nur ein X2X-Link-Device angezeigt wird, ist das X2X-Link-Device gestört oder ohne Spannungsversorgung.

- Jos näytettynä on useampia X2X-linkkilaitteita, jotka on järjestetty peräkkäin yhteen linjaan, virhekohta on ensimmäisessä X2X-linkkilaitteessa tai sen edessä.

- Wenn mehrere X2X-Link-Devices angezeigt werden, die in einer Linie hintereinander angeordnet sind, liegt die Fehlerstelle am oder vor dem ersten X2X-Link-Device.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.