Jos et enää Dutch Translation examples

Jos et enää tarvitse tämän ilmoituksen näyttöä, sammuta tämä ilmoitus jälleen.

Wenn Sie die Anzeige dieser Meldungen nicht mehr benötigen, schalten Sie dieses Meldungen wieder aus.

Jos et enää tarvitse näiden ilmoitusten näyttöä, kytke "Näytä ehkäistyt ilmoitukset" -toiminto pois päältä.

Wenn Sie die Anzeige dieser Meldungen nicht mehr benötigen, schalten Sie die Funktion Unterdrückte Meldungen anzeigen wieder aus.

Jos et enää tarvitse käsikäyttöä, kytke toiminto jälleen automatiikalle.

Wenn Sie den manuellen Betrieb nicht mehr benötigen, schalten die Funktion wieder auf Automatik.

Jos et enää tarvitse simulaatiokäyttöä, kytke laite jälleen automatiikalle.

Wenn Sie den Simulationsbetrieb nicht mehr benötigen, schalten Sie das Gerät wieder auf Automatik.

Back to top

Thank you for using tmxpro.net, seach engine for millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators. Feel free to report any translation segment or to Contact us regarding any issue you think we can help you at, as we are team of translators and CAT (Computer Aided Translation) tools experts.