Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

Teie sõnum English translation examples

Teie sõnum '''' on edukalt lisatud meilijärjekorda.

Your message regarding has been successfully added to the mail queue.

Teie sõnum '''' on edukalt saadetud Atlassiani e-maili serveri kaudu.

Your message regarding has been successfully sent using Atlassian''s mail server.

Load More
oma meeskonna või English translation examples

Lase valla oma meeskonna või organisatsiooni peidetud teadmised.

Unleash the hidden knowledge in your team or organisation.

Jagage teadmisi ja parimaid praktikaid oma meeskonna või organisatsiooni siseselt.

Share knowledge and best practices internally with your team or organisation.

Load More
Teil ei ole English translation examples

Teil ei ole veel lisatud ühtegi esiletõstetud teemat

You haven''t added any featured topics yet

Teil ei ole lubatud neid sündmusi vaadata.

You are not permitted to view its events.

Load More
ei saa muuta English translation examples

Kasutajad ei saa muuta või mõjutada andmebaasi, aga saavad vaadata sisu.

Users cannot edit or impact the database but can view content.

Te ei saa muuta kommentaari vastuseks.

You cannot convert this comment to an answer.

Load More
poole kasutades English translation examples

"" () on registreeritud kui Tarbija ja saab teha taotlusi "" () poole, kasutades OAuthi.

() is registered as a Consumer and can make requests into () using OAuth.

"" () on hetkel registreeritud kui tarbija ja saab teha taotlusi "" () poole, kasutades OAuthi.

() is currently registered as a consumer and can make requests into () using OAuth.

Load More
WebHook on English translation examples

WebHook '''' on edukalt kustutatud.

WebHook '''' has been successfully deleted.

Valitud WebHook on juba kustutatud.

Selected WebHook has already been deleted.

Load More