Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

In order to Danish translation examples

Please consult authorized service personnel in order to use this function.

Kontakt venligst autoriseret servicepersonale for at bruge denne funktion.

In order to create an input to the marketing plan of external activities for 2014 the following questions need to be answered:

For at skabe input til marketingplanen på eksterne aktiviteter for 2014 ønskes følgende spørgsmål besvaret:

Load More
Service Danish translation examples

This Agreement applies to Customer’s (and its personnel’s) access to and use of that certain Preview version of the Dynamics 365 for Financials Service (defined below), ...

Denne aftale gælder for kundens (og dennes personale) adgang til og brug af den pågældende Preview version af Dynamics 365 for Financials Service (defineret nedenfor) samt enhver relateret software, t ...

By indicating acceptance in the Service’s user interface, or by registering for, activating, or using the Service, the individual accept ...

Ved at give accept i Servicens brugergrænseflade eller ved at registrere, aktivere eller bruge Servicen gør den person, der accepterer denne aftale, det på vegne af en arbejdsgiver eller anden juridis ...

Load More
personnel Danish translation examples

Customer and its personnel may access or use the Service only after it has accepted the terms and conditions of this Agreement and obtained applicable Microsoft user cr ...

Kunden og dennes personale må kun få adgang til eller bruge Servicen efter accept af vilkårene i denne aftale og efter at have modtaget anvendelige Microsoft-brugeroplysninger (“ Organisations-ID ”).

Each of Customer’s personnel may need a separate Organization ID.

Hvert af Kundens personale kan have brug for et separat Organisations- ID.

Load More
in case of Danish translation examples

The redemption of the product may also be delayed in case of a Credit Event in order for a Recovery Rate to be determined.

Indløsningen af produktet kan også blive forsinket i tilfælde af en Credit Event for at opnå en restitutionssats, der skal fastlægges.

The objective of this product is to provide you with a periodic coupon in accordance with the Interest provisions below in exchange for a risk on [the Initial Notional Amount]/[the Interest]/[both the ...

Formålet med dette produkt er at give dig en periodisk kupon i overensstemmelse med rentebestemmelserne nedenfor i bytte for en risiko på [det oprindelige nominelle beløb]/[renterne]/[både det oprinde ...

Load More
effective working pressure Danish translation examples

The XATS 327 Md is a silenced, single-stage, oil-injected screw compressor, built for a nominal effective working pressure of 10.3 bar (150 psi).

XATS 327 Md er en lyddæmpet, ettrins-, olieinjektionsskruekompressor, som er konstrueret til et nominelt, effektivt driftstryk på 10,3 bar (150 psi).

The XAVS 277 Md is a silenced, single-stage, oil-injected screw compressor, built for a nominal effective working pressure of 14 bar (200 psi).

XAVS 277 Md er en lyddæmpet, ettrins-, olieinjektionsskruekompressor, som er konstrueret til et nominelt, effektivt driftstryk på 14 bar (200 psi).

Load More
for a nominal Danish translation examples

The XATS 327 Md is a silenced, single-stage, oil-injected screw compressor, built for a nominal effective working pressure of 10.3 bar (150 psi).

XATS 327 Md er en lyddæmpet, ettrins-, olieinjektionsskruekompressor, som er konstrueret til et nominelt, effektivt driftstryk på 10,3 bar (150 psi).

The XAVS 277 Md is a silenced, single-stage, oil-injected screw compressor, built for a nominal effective working pressure of 14 bar (200 psi).

XAVS 277 Md er en lyddæmpet, ettrins-, olieinjektionsskruekompressor, som er konstrueret til et nominelt, effektivt driftstryk på 14 bar (200 psi).

Load More