Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

eines lebensgefährlichen elekt Polish translated examples

Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Istnieje niebezpieczenstwo smiertelnego porazenia pradem!

Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!

Ponadto istnieje duze ryzyko pozaru lub powaznego porazenia pradem!

Load More
tippen Sie auf Polish translation examples

Wählen Sie die Registrierung per E-Mail aus und tippen Sie auf den Button (linkes Bild).

Nalezy wybrac opcje rejestracji za pomoca adresu e-mail i nacisnac przycisk (lewy obrazek).

Tippen Sie auf den Button Anmeldung und bestätigen Sie die Meldung mit O ...

Nacisnij przycisk Zaloguj sie i potwierdz logowanie przyciskiem OK .

Load More
in Richtung der Polish translation examples

Benutzen Sie einen Rakel oder ein ähnliches flaches Werkzeug und schieben Sie das vorhandene Wasser unter der Reflexfolie von innen nach außen in Richtung der Kanten we ...

Za pomoca rakli badz podobnego plaskiego przyrzadu, nalezy usunac znajdujaca sie pod tasma odbijajaca wode, wypychajac ja ze srodka na zewnatrz w kierunku krawedzi.

Der Pluspol muss in Richtung der Detektorspitze (7) zeigen.

Biegun dodatni musi wskazywac w strone szpica detektora (7).

Load More
Sie den Dokumentenscanner Polish translation examples

Stellen Sie den Dokumentenscanner nur auf eine stabile, ebene, ausreichend große Fläche.

Ustaw skaner na stabilnej, równej i wystarczajaco duzej powierzchni.

Schließen Sie den Dokumentenscanner über die USB-B-Buchse und das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB2.0-Port Ihres Computers an.

Podlacz skaner za pomoca dolaczonego gniazda USB-B i dolaczonego kabla USB do portu USB 2.0 w komputerze.

Load More
keinen Fall aggressive Polish translation examples

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

W zadnym wypadku nie nalezy uzywac silnie dzialajacych detergentów ani innych rozpuszczalników chemicznych, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie obudowy lub ograniczyc funkcjonowanie urzadzenia.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion be ...

Nie nalezy uzywac silnie dzialajacych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie obudowy lub ograniczyc funkcjonowanie urzadzenia.

Load More
sind gesetzlich Batterieverord Polish translated examples

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Konsument jest prawnie zobowiazany (odpowiednimi przepisami dotyczacymi baterii) do zwrotu wszystkich zuzytych akumulatorów, utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Konsument jest prawnie zobowiazany (odpowiednimi przepisami dotyczacymi baterii) do zwrotu wszystkich zuzytych akumulatorów, utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona.

Load More