Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

der BEKOKAT ® Norwegian translation examples

Vergewissern Sie sich, dass keine Teile des BEKOKAT ® unter Spannung stehen und dass der BEKOKAT ® während der Ausführung von Wartungsarbeiten nicht mit dem Stromnetz verbunden werden kann.

Pass på at ingen deler av BEKOKAT ® står i spenn, og at BEKOKAT ® under utførelsen av vedlikeholdsarbeid kan ikke kobles til strømnettet.

Der BEKOKAT ® darf nur innerhalb der vom Hersteller auf dem Typenschild ...

BEKOKAT ® får bare brukes i trykk- og temperaturområder spesifisert av produsenten på typeskiltet.

Load More
In Verbindung mit Norwegian translation examples

Bottich mittenfrei gelagert, mit Bodenentleerung, Bottichscheibe geriffelt (bzw. verzahnt in

Off-center lagret beholder, med bunntømming, riflet beholderplate (eller tanndrev i forbindelse med det valgfrie beholderdrivverket).

Modul B in Verbindung mit Modul F

Modul B i kombinasjon med modul F

Load More
der Patientenbeine unmittelbar Norwegian translation examples

Die Beinschalen (1005.01B0) sind bestimmt zur Lagerung und Positionierung der Patientenbeine unmittelbar vor, während und nach der Durchführung von chirurgischen Eingri ...

Benstøttene (1005.01B0) skal brukes til plassering og posisjonering av pasienten like før, i løpet av og etter kirurgiske inngrep, samt ved undersøkelse og behandling.

Das Beinplattenpaar (1133.53XC) ist bestimmt für die Lagerung und Positionierung der Patientenbeine unmittelbar vor, während und nach der Durchführung von chirurgischen ...

Benplateparet (1133.53XC) er ment for bruk til plassering av en pasients ben umiddelbart før, under og etter kirurgiske inngrep, samt til undersøkelse og behandling. Benplatene kan sprikes individuelt ...

Load More
Universalrahmen für Patientenp Norwegian translated examples

1007.24A1/F1 UNIVERSALRAHMEN FÜR PATIENTENPOSITIONIERUNG

1007.24A1/F1 UNIVERSALRAMME TIL PLASSERING AV PASIENT

Die maximal zulässige Gesamtbelastung ist die Last, die maximal auf den Universalrahmen für Patientenpositionierung aufgelegt werden darf.

Den godkjente totalbelastning er den last som kan legges på universalrammen til plassering av pasient.

Load More
cork Technologie sind Norwegian translation examples

EGGER FuBboden mit cork+ Technologie sind FuBbodenbelåge, die aus den naturlichen Rohstoffen Holz und Ko ...

EGGER gulv+-teknologi, er gulvbelegg som er laget av naturlige råstoffer, som tre og kork.

EGGER FuBboden mit cork+ Technologie sind NutzfuBboden zur Verwendunq im Innenbereich.

Egger gulv med cork+-teknologi er bruksgulv til bruk i innemiljø.

Load More
gulv med cork teknologi Norwegian translation examples

På grunn av de naturlige råstoffene i den lukkede overflatestrukturen til EGGER gulv med cork+-

På grunn av de naturlige råstoffene i den lukkede overflatestrukturen til EGGER gulv med cork+-teknologi og den enkle og effektive rengjøringen, kan en gå ut ifra at dette gulvet egner seg spesielt go ...

EGGER gulv med cork+-teknologi blit testet etter DIN EN 11925-2 og DIN E ...

EGGER gulv med cork+-teknologi har blitt testet etter DIN EN 11925-2 og DIN EN 9239-1 og er iht. klassifisert følgende:

Load More