Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

Prüfen Sie das Finnish translation examples

Prüfen Sie das Hydrauliköl, gegebenenfalls auf benötigte Menge auffüllen

Tarkistakaa hydrauliikkaöljy, lisätkää tarvittaessa riittävään määrään saakka

- Prüfen Sie das elektrische Gerät.

- Tarkasta sähkölaite.

Load More
prüfen Sie die Finnish translation examples

Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen täglich auf ihre Funktion.

Tarkistakaa kaikki turvatoiminnot päivittäin.

Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen !

Testatkaa turvalaitteet!

Load More
Prüfen Sie ob Finnish translation examples

-- Prüfen Sie, ob der Motor und die dazu gehörende Mechanik blockiert oder schwergängig sind.

-- Tarkista, ovatko moottori ja siihen kuuluva mekaniikka tukossa tai liikkuvatko ne jäykästi.

- Prüfen Sie, ob der Motor und die dazu gehörende Mechanik blockiert oder schwergängig sind.

- Tarkista, onko moottori tai siihen kuuluva mekaniikka lukkiutunut tai jäykkä.

Load More
Zum Überwachen der Finnish translation examples

Zum Überwachen der Funktionsfähigkeit wird die Zeit eingestellt,die der Zylinder der Lagenzentrierung maximal zum Erreichen der Zielposition (vorne nicht geöffnet) benö ...

Toimintakyvyn valvomiseksi asetetaan aika,jonka levyn keskityksen sylinteri saa maksimissaan käyttää kohdeaseman saavuttamiseen (edessä ei avattu).

Zum Überwachen der Funktionsfähigkeit wird die Zeit eingestellt,die der Zylinder der Lagenzentrierung maximal zum Erreichen der Zielposition (vorne nicht geschlossen) b ...

Toimintakyvyn valvomiseksi asetetaan aika,jonka levyn keskityksen sylinteri saa maksimissaan käyttää kohdeaseman saavuttamiseen (edessä ei suljettu).

Load More
an der Maschine Finnish translation examples

Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die an der Maschine arbeiten (z.B. Wartungspersonal, Bediener, techn ...

Tämä käyttöohje, erityisesti sen turvallisuutta käsittelevät osat, tulee antaa tiedoksi kaikille laitteen parissa työskenteleville (esim. huoltohenkilöstö, käyttäjät, tekninen johtaja, esimiehet, meka ...

Durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Einsätze können Gefahren für Leib und Leben und/oder Beeinträchtigungen an der Maschine oder anderer Sachwerte entstehen ...

Epäasianmukaiset ja tarkoituksettomat lisäykset aiheuttavat vaaran hengen ja raajojen menetyksestä ja / tai laitteen tai muun omaisuuden vaurioitumisesta.

Load More
eingestellt Hier wird Finnish translation examples

Für hieraus entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

Silloin emme vastaa aiheutuneista vahingoista.

Auf diese Weise wird die Ballendichte eingestellt

Näin säädetään paalin tiheys

Load More