Introduction

Welcome to tmxpro.net, your search engine for professional translations of sentences & examples. In tmxpro.net you can search among millions of translation examples & translated sentences provided by professional translators in many pairs.

i tilfælde af English translation examples

Dette produkt er "0% recovery", hvilket betyder at efter at der er opstået [N] Credit Events [eller flere] på en it Event i en eller flere af de referenceenheder, der indgår ...

Upon the occurrence of a Credit Event on one or more of the Reference Entities which form part of the [ Index Name ] [leading to a cumulative loss under the portfolio which exceeds [X%]], for each suc ...

Load More
Ved hjælp af English translation examples

Kunden er udelukkende ansvarlig for enhver aktivitet, der måtte finde sted under sin Servicekonto eller ved hjælp af dennes eller dets personales Organisations-ID’er.

Customer is solely liable for any activity that may take place under its Service account or using its, or any of its personnel’s, Organization IDs.

Dette dokumenteres ved hjælp af følgende forkortelser:

This is documented using the following abbreviations:

Load More
Efterkøler vandseparator English translation examples

Efterkøler + vandseparator + PD filtre + eftervarmer

Aftercooler + water separator + PD filter + reheater

Efterkøler + vandseparator + PD/QD filtre + eftervarmer

Aftercooler + water separator + PD/QD filters + reheater

Load More
for at få English translation examples

Hvis Microsoft leverer nogen software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge Servicen (“ Kunde-software ”), og sådan Kunde-software ikke indeholder en separat ...

If Microsoft provides any software necessary to access and use the Service (“ Client Software ”), and such Client Software does not include a separate license or use terms, this Agreement, including t ...

til sygdommen, og hvor de skal henvende sig for at få den rette hjælp.

with the disease, and where to turn to get the right help.

Load More
Der må ikke English translation examples

[[ IF ZERO RECOVERY ] Der må ikke tages hensyn til en auktionens endelige pris fastsat af CDDC med hensyn til den relevante referenceenhed, for hvilken der er indtrådt ...

[[ IF ZERO RECOVERY ] No regard shall be given to any auction final price determined by the CDDC with respect to the relevant Reference Entity in respect of which a Credit Event has occurred.]

Der må ikke tages hensyn til en auktionens endelige pris fastsat af CDDC med hensyn til den relevante referenceenhed, for hvilken der er indtrådt en Credit Event.]

No regard shall be given to any auction final price determined by the CDDC with respect to the relevant Reference Entity in respect of which a Credit Event has occurred.]

Load More
hjælpe dig med English translation examples

Hos Atea Datacenter kan vi også hjælpe dig med:

At Atea Datacenter, we can also provide:

Mens ingen adfærdskodeks kan håndtere enhver situation, der kunne opstå, vil retningslinjerne i denne Kodeks hjælpe dig med at fastsætte vores Værdier i aktion..

While no code of business conduct can address every situation that may occur, the guidelines in this Code will help you put our Values in Action.

Load More